Giá Tốt 4 You
- 0903.79.16.26
- 0907.09.17.36
Email

 
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư cảm ơn - Đúc Đại Hồng chung - Chùa Hương Tịnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Cổ đức xưa có câu: “Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông – Ba công đức ấy thập phương nên làm”. Đại Hồng Chung là một trong các pháp khí quan trọng, cần yếu nhất của những nơi tu đạo. Tại sao Đại Hồng Chung lại cần yếu như vậy? Từ bao đời nay, tiếng chuông vốn có giá trị tâm linh rất lớn. Nó là linh hồn của chốn già lam; có công năng mà khi ta đánh lên nó sẽ phát ra những âm ba thanh thoát, những âm ba dư tình, những âm ba vô ngại, những âm ba thức tỉnh… Vì nó là thanh âm của ba la mật, là pháp âm, là diệu âm, là viên âm, là hóa âm,… vang vọng khắp nơi, thấu đến mười phương ba cõi… Vì thế, chùa Hương Tịnh, 140 Nguyễn Đình Chiểu, TT.Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng , do Thầy Thích Niệm Tài trụ trì , rất cần trang nghiêm cõi Phật đà bằng một quả chuông có trọng lượng khoảng 1 tạ ,để tu đạo hoằng hóa chúng sanh .

Ngày mùng 1 tháng 11 năm Quý Tỵ , Đại Hồng Chung 1,1 tạ đã hoàn thành,  thầy Thích Niệm Tài đã thỉnh chuông về Chùa làm lễ.

Thầy Thích Niệm Tài gửi lời cám tạ đến công đức của các Phật tử (các bạn ) đã góp tâm mình thành Đại bi tâm giúp Chùa hoàn thành tâm nguyện giúp cho những chúng sanh lầm đường lạc lối sớm quay về chánh đạo. Công đức của quý vị thật vô lượng vô biên.

            Hiện nay, Thầy cũng đang kêu gọi Quý vị góp tâm mình hoàn thành 5 quả (mỗi quả 1 tạ) Đại Hồng Chung để cúng dường 5 Chùa nghèo tại các Tỉnh hiện chưa có Đại Hồng Chung .

            Nhóm từ thiện Thiện Duyên chân thành cám ơn công đức của các bạn đã cúng dường đúc Đại Hồng Chung chùa Hương Tịnh, địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, TT.Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng , do Thầy Thích Niệm Tài trụ trì .

Stt Họ tên Số tiền
1 Minh Nguyệt 500,000
2 Mỹ Linh (bạn C.Nguyệt) 300.000
3 C.Huyền (bạn C.Nguyệt) 5,000,000
4 A.Hùng (bạn C.Huyền, bạn C.Nguyệt) 2,000,000
5 C.Thanh Bình (bạn C.Huyền) 500,000
6 C.Liên Hùng (bạn C.Huyền) 500.000
  Tổng cộng: 8,800,000

Thay mặt nhóm Thiện Duyên

Minh Nguyệt - Hữu Hùng

Nhóm thiện nguyện Thiện Duyên
Xem trên: